I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Kollár Brigitta egyéni vállalkozó  (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.kolly.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) valamint a Kollár Brigitta  által kezelt Facebook, és Instagram oldalakon és Facebook zárt csoportjában meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő / igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Kollár Brigitta táplálkozási és életmód tanácsadó által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.
A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

A jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.) értelmében távollévők között létrejött szerződésnek minősül amely ezen az oldalon található szabályzat elfogadásával lép életbe.


II. A SZOLGÁLTATÓI ADATAI

SZOLGÁLTATÓ 1. ADATAI:
Név: Kollár Brigitta E.V.
Weboldal címe: www.kolly.hu 
E-mail: info@kolly.hu
Adószám: 68052344-2-43 
Nyilvántartási szám: 51150873
Székhely:  1212 Budapest Széchenyi utca 92/b

SZOLGÁLTATÓ 2. ADATAI:
Név: Brózman Erika E.V.
Weboldal címe: www.kolly.hu
E-mail: info@kolly.hu
Adószám: 68738080-1-43
Nyílvántartási szám: 52180189
Székhely: 1212 Budapest Széchenyi utca 92/b


III. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed www.kolly.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybevett szolgáltatásokra. Kiterjed a Kollár Brigitta által kezelt Facebook és Instagram oldalakra és zárt csoportokra  is.
 Az ÁSZF 2023. február 6-tól visszavonásig érvényes.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

IV. SZOLGÁLTATÁSOK

A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon feltüntetett elérhetőségeken mintaétrend, személyre szabott étrend, receptkönyv és karkötő megrendelésére van lehetőség. A termék kosárba helyezésével és megrendelésével van lehetőség a termék /szolgáltatás megvásárlására, amellyel az Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételekben leírtakat. A Szolgáltató az email beérkezését követően a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel.

A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti, ez csak a visszaigazoló email-ben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással történhet, amennyiben a közleményt helyesen az utasításoknak megfelelően töltötte ki.

A Megrendelő Ügyfél köteles személyre szabott étrend vagy mintaétrend rendelés esetén tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről (különös tekintettel minden olyan korábbi vagy jelenleg fennálló betegségről, kezelésről, gyógyszer szedéséről, rosszullétéről, vélt vagy valós egészségügyi problémákról), amely a személyre szóló táplálkozási tanácsadásához és az étrend elkészítéséhez elengedhetetlen.

A megrendelés elküldését követően a Megrendelő Ügyfél 3 napon belül válasz üzenetet kap a Szolgáltatótól, az általa, a megadott e-mail cím elérhetőségen, amely tartalmazza a következő információkat: díjbekérő számla (amelyen szerepel a szolgáltatás díjrendezéséhez szükséges minden információ - jogosult neve, számlaszáma, esetlegesen swift kódja, IBAN számlaszáma; ezen felül a Megrendelő ügyfél neve, címe; a kiadott díjbekérő számla sorszáma; fizetés határideje ; valamint a szolgáltatás teljesítésének időpontja),
megrendelt szolgáltatások felsorolása,
a megrendelés teljesítéséhez szükséges lépések felsorolása,
megállapodás a szolgáltatás létrejöttéről.

A Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató más Orvos által javasolt étrendet nem ír.
Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy saját Orvosa által írt étrendet a Szolgáltató nem módosít, nem véleményez. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben betegséget jelöl a kérdőívben, számára nem írható személyes étrend.

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően készíti el a Megrendelő Ügyfél személyes programját/étrendjét 28 munkanapon belül.

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy az étrendtervezési dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésprogram pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

Az étrend és/vagy edzésprogram megkezdése előtt a Megrendelő saját felelőssége és érdeke, hogy konzultáljon egy megfelelő orvossal arról, hogy az étrend és/vagy edzésprogram bármely eleme számára bármely okból ellenjavallt-e. Az étrend és/vagy edzésprogram követése a Megrendelő saját felelősségére történik.

Az étrend csomaggal rendelkező Megrendelőnek  a fejlődés követéshez a meghatározott intervallum (3 hónap) áll rendelkezésére, havonta 1 email formájában, amiben beszámol alakulásáról, képi dokumentációkkal és előre egyeztetett információk bemutatásával.
/Pl. Fejlődési táblázatok/
Amennyiben ennek a Megrendelő nem tesz eleget a további közös munkát a Szolgáltató megtagadhatja.
Ha a Megrendelőnek a meghatározott fejlődés követési intervalluma lejárt, a Szolgáltató nem köteles leveleire, kérdéseire válaszolni e-mail formájában.  A intervallum a rendelt dokumentumok elküldésétől és megérkezésétől számolandó. 


V. FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

- Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj(ak) megfizetése ellenében a Megrendelő számára az alábbiakat nyújtja  

       -Személyre szabott étrend elkészítése 
      - Edzésprogram elküldése 
      - Kiegészítő táplálkozás kisokos elküldése ( ajándék)

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a zárt csoportba való felvétel a megrendelt szolgáltatás árának nem része. A Szolgáltató az zárt csoportba történő felvételről az alábbi feltételek teljesülésének figyelembevételével dönt:

  -Megrendelő Kollár Brigitta számára fényképes jelentést küld kiinduló adataival egy adott időn belül.
  -Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Kollár Brigitta használja a Megrendelő Előtte utáni fotóit (amit egy adott időn belül elért) teljes név kitakarásával arccal vagy arc nélkül az általa kezelt közösségi és webes felületeken.

A felvétel megtagadása / későbbiekben visszavonása a tagsági engedélynek a Szolgáltató kizárólagos joga, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő tudomásul vesz.

- A Megrendelő Kollár Brigitta számára fényképes jelentést küld a csomagban meghatározott havi jelentések szerint az adott időn belül elért külalaki változásairól.

- A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Kollár Brigitta használja ezen fotókat teljes név kitakarásával, arccal vagy arc nélkül az általa kezelt közösségi és webes felületeken.

- A felvétel megtagadása/ későbbiekben visszavonása a tagsági engedélynek Szolgáltató kizárólagos joga, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő tudomásul vesz.

- Megrendelő kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által megjelölt határidőben (10 munkanap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a foglalt időpontja törlődik.A Szolgáltató által írt elektronikus és kézzel fogható könyvek tartalmára vonatkozó titoktartás mindenben megegyezik a Megrendelő Ügyfél által betartandó kötelezettségekkel. Megrendelő Ügyfél vállalja, hogy a kapott étrendet, elektronikus könyvét más számára sem ingyenesen, sem ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében nem adja tovább, annak tartalmi részeit, elemeit, fejezeteit, mondatait, módszertanát mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg.

Amennyiben a fentiek ellenére a Szolgáltató tudomást szerez erről, Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint 2.000.000 azaz kétmillió forint kötbér és az okozott kár megtérítésének követelésére.Továbbá Megrendelő Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés során tudomására jutó valamennyi üzleti információt, tervet, adatot, tényt, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt, de különösen az üzleti titkokat és a bizalmas információkat titkosan és bizalmasan kezeli, illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltathatja ki, nem teszi hozzáférhetővé, felhasználhatóvá mások számára, illetve azokkal a Szolgáltató sérelmére semmilyen módon vissza nem él, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat bizalmasan kezeli. 

- A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, a Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi, vagy jelenleg fennálló táplálkozását befolyásoló betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatásúkészítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Kolly.hu VIP Ügyfélklub zárt Facebook csoportba történő felvétel csak az étrend csomagok része, kizárólagos edzésprogram / videóanyag / receptkönyv rendelésnél nem jogosult rá a Megrendelő.
Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kolly.hu személyre szabott programok kommunikációs felülete a zárt Kolly.hu VIP Ügyfélklub facebook csoport. Szolgáltató itt teszi közzé a frissített étrendek információit, itt nyújt segítséget a program sikeres működéséhez, itt tesz közzé minden fontos információt a programban résztvevő tagok számára.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kíván tagja lenni a zárt Kolly.hu VIP Ügyfélklub facebook csoportnak, akkor a Szolgáltató nem tudja tájékoztatni a program elemekről. Szolgáltató nem vállal felelősséget a program elemek információinak frissítéséről más módon, nem küld tájékoztatást e-mail vagy postai formában, kizárólag a Kolly.hu VIP Ügyfélklub csoportban teszi ezt. Megrendelő Ügyfél saját felelősségére bármikor kiléphet a zárt Kolly.hu VIP Ügyfélklub facebook csoportból, ebben az esetben Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi az online kommunikáció ellehetetlenülését. Szolgáltató tudomásul veszi bármely Megrendelő Ügyfél kilépési szándékát. Megrendelő Ügyfélnek 30 napon belül van lehetősége jelezni, hogy vissza kíván lépni a Kolly.hu VIP Ügyfélklub facebook csoportba és a Szolgáltató köteles ennek eleget tenni, amennyiben Megrendelő Ügyfél magatartása nem sérti a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott pontokat.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben magatartása sérti a Kolly.hu VIP Ügyfélklub facebook csoport működését, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a Kolly.hu VIP Ügyfélklub facebook csoportból való kitiltásáról.

Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja a Kolly.hu VIP Ügyfélklub zárt csoportban:
videó sorozatok az életmódváltás támogatására,
egyedi tartalmak,
folyamatos étrend bővítés,
Kérdezési lehetőség
További recepttár hozzáférés
Napi motiváció

Amennyiben Megrendelő Ügyfél egészségügyi állapotában eddig nem feltárt hormonális elváltozásokra derül fény vagy más esetleges betegségre a Szolgáltató nem köteles az étrendjét újraírni illetve a Megrendelő a szolgáltatót pénzvisszafizetésre nem kötelezheti.

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeres visszajelzést kér a programban való részvétel tapasztalatairól, amely kiterjed a következőkre:

testsúly változás,
fogyásban, izmosodásban történő megrekedés, segítségkérés,
étrendtervezés betartása,
sikerélmények visszajelzése,
változást bemutató fényképes visszajelzés 4 hetente.

Szolgáltató a Kolly.hu VIP Ügyfélklub zárt csoportban figyelemfelhívó posztot helyezett el a rögzített posztban ezekről a visszajelzési kérésekről és időnként posztot ír a visszajelzés fontosságáról. Amennyiben Megrendelő Ügyfél a program kézhezvételét követően 60 napon belül nem jelentkezik visszajelzéssel, Szolgáltató e-mail levelére nem reagál, visszajelzéseket nem küld, a Szolgáltatónak jogában áll a Kolly.hu VIP Ügyfélklub tagságot megvonni.

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Kollár Brigitta használja a rendszeres visszajelzések alkalmával küldött fotókat arc és teljes név nélkül, az általa kezelt közösségi és webes felületeken.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy program kézhezvételétől számítva (amely napon e-mailben Szolgáltató megküldte részére az életmódcsomagot) 30 napon belül köteles visszajelzést adni a Szolgáltató részére a program megkezdéséről, esetleges kérdéseiről. Amennyiben nem áll módjában a programot elkezdeni 30 napon belül, Megrendelő Ügyfél köteles ezt írásos formában jelezni a Szolgáltató felé az info@kolly.hu  e-mail címre megküldött levelében. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató dönthet a Megrendelő Ügyfél programból való kizárásról és a Kolly.hu VIP Ügyfélklub facebook csoport tagságának megvonásáról.

Átutaláskor a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét,hogy a közleménybe tüntesse fel a rendelésszámát, ennek hiányában a Szolgáltató az utalást nem tudja beazonosítani és névtelen/beazonosítatlan utalásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Megrendelő Ügyfél kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése. Amennyiben Megrendelő ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőben (10 munkanap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató semmisnek veszi, a kiadott díjbekérő számlát sztornózza.

A Megrendelőnek 10 munkanapja van a szolgáltatás megfizetésére. A Szolgáltató a 10 munkanapon belül köteles a Megrendelő rendelését és adatait tárolni, ezt meghaladó intervallumban a kiegyenlítetlen rendelés törlésre kerül.
Amennyiben a Megrendelő 10 munkanapot meghaladóan utal, az utalás nem beazonosítható és emiatt a Megrendelő a Szolgáltatót pénzvisszafizetésre nem kötelezheti.

A Szolgáltató és Megrendelő közti hivatalos kapcsolattartási forma a kolly@info.hu e-mail címen lehetséges illetve a Kolly.hu VIP  Ügyfélklub zárt facebook csoportban.
Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatóval facebook üzenetben / instagram üzenetben vagy más közösségi oldalon szeretné felvenni a kapcsolatot a Szolgáltató nem köteles válaszolni.

VI. A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS(OK) TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, a személyre szabott csomag tartalmát emailben küldjük meg a Megrendelőnek.

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.VII. A SZOLGÁLTATÁS(OK) SIKERES TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási-edzés-életmód tanácsadása a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt eredménytelen. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

( Az igénybe vett szolgáltatási díj kizárólag 70%-a a visszatérítendő díj. Külföldi visszautalás esetén az utalás költsége a Mengrendelőt terheli.)

Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

Nyereményjáték során étrendet/edzéstervet vagy csomagot megnyerő ügyfelek részére minden, a jelen szerződésben megfogalmazott szabály ugyanúgy vonatkozik.


TERMÉKSZAVATOSSÁG:

Ékszer, Receptkönyv (fizikai termék) esetében:

A vásárolt termék hibája esetén a vásárló termékszavatossági igény érvényesíthet.
A vásárló termékszavatossági igényként hizárólag hibás termék kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén bizonyítani szükséges. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 1 hónapon belül kell bejelenteni, a késedelmes igénybejelentésből eredő károkért a gyártó nem felel.


VIII. ELÁLLÁS

Személyre szabott étrend esetén:
Az e-mail útján létrejött szerződéses jogviszony alapján, a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás(ok) árát megfizetni. A táplálkozási tanácsadás szolgáltatástól a tanácsadási tevékenység megkezdése előtt, azaz a fizetést követő 5 napon belül van lehetősége a Megrendelőnek elállni, mely esetben a megfizetett szolgáltatási díj visszajár. Amennyiben a megrendelő a szolgáltatási díj megfizetését követő 5 napon túl kíván a szerződéstől elállni a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza. A megrendelő az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát. A tanácsadás megkezdésével az elállási jog nem érvényesíthető. A tanácsadás az írásos konzultáció (kérdősor) átadásával / egyeztetésével megkezdődik.
(A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében a teljesítés megkezdését követően a vásárló elveszíti a 20. § szerinti, elállással kapcsolatos jogát a nem tárgyi adathordozón történt digitális tartalommal kapcsolatban, így a a 14 napos elállási jog nem gyakorolható. )


Mintaétrend E-book esetén:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében a teljesítés megkezdését követően a vásárló  elveszíti a 20. § szerinti, elállással kapcsolatos jogát a nem tárgyi adathordozón történt digitális tartalommal kapcsolatban, így a tartalom letöltését követően a 14 napos elállási jog nem gyakorolható. (A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát ebben a termék esetében, hiszen szellemi értéknek minősül és lehetővé válik a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, többszörözése.)


Receptkönyv és karkötő esetén (fizikai termék):

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a vásárló, az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
Az elállási jogot a határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi, azaz akár a megrendelés kézhezvételétől számított 14. naptári nap végéig ezt megteszi.
A visszaküldés díja minden esetben a Vásárlót terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket, illetve a megfizetett vételárat (valamint főszabály szerint az egyéb, járulékos költségeket) vissza kell szolgáltatni a másik félnek.
Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotvan haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni az alábbi címre:

Kollár Brigitta E.V.
Budapest, 1212 Széchenyi utca 92/b

A szolgáltató mindaddig viszatarthatja a Vásárlónak az elálláshoz követően visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Kérjük a Vásárló A visszaküldéskor lehetőség szerint az eredeti csomagolást használja. Későbbi térítési igények elkerülése érdekében, óvatosan ellenőrizze az árut és ne okozzon benne kárt pl. karcolás, foltok stb.)IX. A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, felmondása

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás nyújtására irányuló, az ÁSZF V. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésre a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a Megrendelő személyében olyan előre nem látható, tapasztalható körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a Megrendelő a megbízási díjat elveszíti.

Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő az ÁSZF V. és VI. pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

Amennyiben a Megrendelő Ügyfél az 5. pontban meghatározott visszajelzési kötelezettségének nem tesz eleget több kérés ellenére sem, úgy a Szolgáltató dönthet úgy, hogy a Kolly.huVIP Ügyfélklub zárt Facebook csoport tagságot a Megrendelő Ügyféltől megvonja. Az online kommunikáció és támogatás abban az esetben része a Kolly.hu szolgáltatásnak, amennyiben a Megrendelő Ügyfél a programot lelkiismeretesen végzi, a programban szereplő tanácsokat betartja és rendszeres visszajelzést ad az eredményeiről.


X. ADATVÉDELEM

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.

A szerződő megadott adatait kizárólag az elektronikus levelező rendszerben tároljuk megfelelő védelem mellett és harmadik félnek nem adjuk tovább. Ezen adatok törlését kérhetik a szolgáltató által megadott email címen.


XI. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / SZERZŐI JOGOK

A Weboldalra, a Facebook oldalakra és Facebook csoportokban feltöltött dokumentumok, információk más programban,csoportban történő felhasználása nem engedélyezett, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

Ettől eltérő esetekben a Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) szolgáltatást létrehozni.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

Szolgáltató számára megtiszteltetés, ha bárki a saját weboldalán a weboldalra mutató internetes hivatkozást helyez el. Viszont elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.


XII. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak a Megrendelőnek.


XII. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti "írásbeli megerősítés" követelményének.

Érvényesség kezdete: 2017.06.01
Frissítve: 2023.02.06