Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Rendelési Szerződés - ÁSZF

2017.06.09


  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

1.

JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Kollár Brigitta által kezelt Weboldalon, Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatásokat, a megrendelő/igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Kollár Brigitta ( és a KOLLY.HU csapata) táplálkozási és életmód tanácsadó, edző és csoportos edző által meghirdetett ingyenes és nem ingyenes szolgáltatásokat, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

 

A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett ingyenes és nem ingyenes szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

 

A jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel  szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.) értelmében távollévők között létrejött szerződésnek minősül amely ezen  az oldalon található szabályzat elfogadásával lép életbe.

 

 

 

2.

A SZOLGÁLTATÓI ADATAI

Név: Kollár Brigitta

Weboldal címe: www.kolly.hu

Facebook oldal címe: www.facebook.com/kollydiet

Instagram oldal címe: www.instagram.com/kolly_fitness

E-mail: kollydiet@gmail.com

Adószám: 68152344-2-43

Nyilvántartási szám: 51150873

 

 

3.

AZ ÁSZF HATÁLYA

 

Jelen ÁSZF kiterjed a  www.kolly.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra és termékekre. Kiterjed a Kollár Brigitta által kezelt nyilvános Facebook (Kolly Fitness Blogja nevű oldal) és Instagram ( kolly_fitness  profil) oldalakra, beleértve a Facebook zárt és titkos csoportokat is 

 Fitten egész évben Kollyval,Fitten  Otthon, Forma konyha,Diétás csirkemell receptek,Fitt apró, Anyagcsere típus diéta Kollyval, Életmódváltás Glutén és laktózmentesen, Fittestprogram Ügyfélklub

 

Az ÁSZF 2017. 06 09.-től visszavonásig érvényes.

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 

 

 

4.

SZOLGÁLTATÁSOK, RENDELÉS MENETE

 

A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon feltüntetett elérhetőségen személyre szabott étrend  és edzésterv rendelésre  van lehetőség.

  

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelő Ügyfeleket, hogy a rendelés leadása webshopon keresztül zajlik, átutalás után pedig

kérdőív kitöltése szükséges.

 

A kérdőívek kitöltésekor Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi az alábbiakat:

1.a Megrendelő Ügyfél köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről (különös tekintettel minden olyan korábbi vagy jelenleg fennálló betegségről, kezelésről, gyógyszer szedéséről, rosszullétéről, vélt vagy valós egészségügyi problémákról), amely a személyre szóló táplálkozási tanácsadásához és az étrend elkészítéséhez elengedhetetlen.

 

A megrendelés elküldését követően a Megrendelő Ügyfél 5 napon belül válasz üzenetet kap a Szolgáltatótól, az általa, a megadott e-mail cím elérhetőségen, amely tartalmazza a következő információkat:

 • díjbekérő számla (amelyen szerepel a szolgáltatás díjrendezéséhez szükséges minden információ – jogosult neve, számlaszáma, esetlegesen swift kódja, IBAN számlaszáma; ezen felül a Megrendelő ügyfél neve, címe; a kiadott díjbekérő számla sorszáma; fizetés határideje ; valamint a szolgáltatás teljesítésének időpontja),
 • megrendelt szolgáltatások felsorolása,
 • a megrendelés teljesítéséhez szükséges lépések felsorolása,
 • megállapodás a szolgáltatás létrejöttéről.

 

A Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató más Orvos által javasolt étrendet nem ír.

 

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy saját Orvosa által írt étrendet a Szolgáltató nem módosít, nem véleményez. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben betegséget jelöl a kérdőívben, számára nem írható személyes étrend.

 

 

 

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag  és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően készíti el a Megrendelő Ügyfél személyes programját/étrendjét 5-28 napon belül elsőbbségi vagy általános rendeléstől függően.

 

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy az E-book és étrendtervezési dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

 

A    megrendelés    akkor   válik véglegessé, amikor a Megrendelő Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti.
A térítési díj megfizetése csak a megrendelést visszaigazoló email-ben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással történhet. Készpénzes fizetésre lehetőség nincs.

2. Elektronikus könyv esetén:

A Szolgáltató által írt elektronikus könyvek tartalmára vonatkozó titoktartás mindenben megegyezik a Megrendelő Ügyfél által betartandó kötelezettségekkel. Megrendelő Ügyfél vállalja, hogy a kapott étrendet, elektronikus könyvét más számára sem ingyenesen, sem ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében nem adja tovább, annak   tartalmi   részeit, elemeit, fejezeteit, mondatait, módszertanát mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg. Továbbá Megrendelő Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés során tudomására jutó valamennyi üzleti információt, tervet, adatot, tényt, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt, de különösen az üzleti titkokat és a bizalmas információkat titkosan és bizalmasan kezeli, illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltathatja ki, nem teszi hozzáférhetővé, felhasználhatóvá mások számára, illetve azokkal a Szolgáltató sérelmére semmilyen módon vissza nem él, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat bizalmasan kezeli. Amennyiben a fentiek ellenére a Szolgáltató tudomást szerez erről, a Szolgáltató    jogosult    jogi    lépések    megtételére, valamint 1.000.000 HUF, azaz egymillió forint kötbér és az okozott kár megtérítésének követelésére.

 

 

5.

FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

 

Szolgáltató   vállalja, hogy   a szolgáltatási   díj   megfizetése ellenében a Megrendelő Ügyfél számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

A.) Személyre szabott étrend rendelés esetén
-70-90 oldalas étrend e-book 50+ recepttel

-Részletes kérdőív kitöltése a Megrendelővel
- A Szolgáltató állapotfelmérést végez az Ügyfél jelenlegi táplálkozási és életviteli szokásairól
-A személyre szabott e-bookot kiküldi a megfelelő e-mail címre PDF-ben

-Elektronikus számla kiküldése
 

 

B.) Edzésterv e-book rendelés esetén

30-40 oldalas edzésterv kiküldése PDF-ben
-Elektronikus számla kiküldése

 

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a FittestProgram Ügyfélklub  zárt Facebook csoportba történő felvétel csak az étrend / életmódváltó csomagok része, kizárólagos edzésterv rendelésnél nem jogosult rá a Megrendelő.
 Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kolly.hu személyre szabott programok  kommunikációs felülete a zárt
FittestProgram Ügyfélklub  facebook csoport. Szolgáltató itt teszi közzé a frissített étrendek információit, itt nyújt segítséget a program sikeres működéséhez, itt tesz közzé minden fontos információt a programban résztvevő tagok számára.

 Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kíván tagja lenni a zárt FittestProgram Ügyfélklub  facebook csoportnak, akkor a Szolgáltató nem tudja tájékoztatni a program elemekről. Szolgáltató nem vállal felelősséget a program elemek információinak frissítéséről más módon, nem küld tájékoztatást e-mail vagy postai formában, kizárólag a FittestProgram Ügyfélklub  csoportban teszi ezt. Megrendelő Ügyfél saját felelősségére bármikor kiléphet a zárt FittestProgram Ügyfélklub   facebook csoportból, ebben az esetben Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi az online kommunikáció ellehetetlenülését. Szolgáltató tudomásul veszi bármely Megrendelő Ügyfél kilépési szándékát. Megrendelő Ügyfélnek 30 napon belül van lehetősége jelezni, hogy vissza kíván lépni a FittestProgram Ügyfélklub  facebook csoportba és a Szolgáltató köteles ennek eleget tenni, amennyiben Megrendelő Ügyfél magatartása nem sérti a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott pontokat.

 

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben magatartása sérti a a FittestProgram Ügyfélklub  facebook csoport működését, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a FittestProgram Ügyfélklub  facebook csoportból való kitiltásáról.

 

Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja a FittestProgram Ügyfélklub  zárt csoportban:

 • videó sorozatok az életmódváltás támogatására,
 • egyedi tartalmak,
 • folyamatos étrend bővítés,
 • online konzultációk,
 • Kérdezési lehetőség a szakértőktől
 • További recepttár hozzáférés
 • Napi motiváció
 •  
 •  
 • Amennyiben Megrendelő Ügyfél egészségügyi állapotában eddig nem feltárt hormonális elváltozásokra derül fény vagy más esetleges betegségre a Szolgáltató nem köteles az étrendjét újraírni illetve a Megrendelő a szolgáltatót pénzvisszafizetésre nem kötelezheti. 
 •  

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeres visszajelzést kér a programban való részvétel tapasztalatairól, amely kiterjed a következőkre:

 • testsúly változás,
 • fogyásban történő megrekedés, segítségkérés,
 • étrendtervezés betartása,
 • sikerélmények visszajelzése,
 • változást bemutató fényképes visszajelzés 4 hetente.

Szolgáltató a FittestProgram Ügyfélklubzárt csoportban figyelemfelhívó posztot helyezett el a rögzített posztban ezekről a visszajelzési kérésekről és időnként posztot ír a visszajelzés fontosságáról. Amennyiben Megrendelő Ügyfél a program kézhezvételét követően 60 napon belül nem jelentkezik visszajelzéssel, Szolgáltató e-mail levelére nem reagál, visszajelzéseket nem küld, a Szolgáltatónak jogában áll a FittestProgram Ügyfélklub  tagságot megvonni.

 

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Kollár Brigitta  használja a rendszeres visszajelzések alkalmával küldött fotókat arc és név nélkül, az általa kezelt közösségi és webes felületeken.

 

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy program kézhezvételétől számítva (amely napon e-mailben Szolgáltató megküldte részére az életmódcsomagot) 30 napon belül köteles visszajelzést adni a Szolgáltató részére a program megkezdéséről, esetleges kérdéseiről. Amennyiben nem áll módjában a programot elkezdeni 30 napon belül, Megrendelő Ügyfél köteles ezt írásos formában jelezni a Szolgáltató felé a kollydiet@gmail.com e-mail címre megküldött levelében. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató dönthet a Megrendelő Ügyfél programból való kizárásról és a FittestProgram Ügyfélklub  facebook csoport tagságának megvonásáról.

 

Megrendelő Ügyfél kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése. Amennyiben Megrendelő ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőben (15 nap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató semmisnek veszi, a kiadott díjbekérő számlát sztornózza.

 

 

 

 

 

6.

AZ ÉLETMÓDPROGRAM KÖZVETÍTÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

 

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezés után készíti el a Megrendelő Ügyfél személyes programját/étrendjét. A program/étrend kiküldésének határidejét a megrendelést (3 napon belül történő) visszaigazoló e-mail tartalmazza a díjbekérő számlával együtt. Megrendelő Ügyfél a szolgáltatási díj térítésével tudomásul veszi a Szolgáltató által írt időpontot. Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató maga dönti el az időpont meghatározását, azt időrendi sorrendben adja ki a beérkezett megrendelések alapján.

 

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

 

 

7.

A SZOLGÁLTATÁS SIKERES TELJESÍTÉSE

 

A Szolgáltató kizárja a felelősséget arra az esetre, amennyiben a megrendelt életmódprogram/étrendtanácsadás a Megrendelő Ügyfél esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő Ügyfél tudomással bír arról, hogy az életmód tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, a Szolgáltató nem orvos. A program és étrend tervezés nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő Ügyfél előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést tanácsadás formájában nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő Ügyfél megrendelése orvosi kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony ellehetetlenülés miatt megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

 

Szolgáltató testsúly csökkenést nem garantál, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága és eredményessége függ a Megrendelő Ügyfél életmódbeli szokásaitól, a meglévő túlsúlyától, az elkötelezettségétől, az őszinteségtől, az önfegyelmétől, lelki állapotától stb. A Megrendelő Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, a fogyás mértéke, a testtömeg leadásának üteme nem meghatározható, tekintettel arra, hogy a Megrendelő Ügyfél az életmódprogramot önállóan végzi és maga felel a programban előírt tanácsok betartásáért. Megrendelő Ügyfél által elvártakhoz képest lassabban történő pozitív változás bekövetkezéséért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

 

 

 

8.

ELÁLLÁS

 

 

Az e-mail útján létrejött szerződéses jogviszony alapján, a életmódprogram, étrendtervezés, életmód tanácsadás, edzéstervezés szolgáltatás megrendelésével, a Megrendelő Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni. A megrendelési válasz e-mail kiküldést követően a személyre szabott E-book elkészítési vagy étrend tervezési tevékenység megkezdése előtt, azaz a utalás  elküldése előtt (amelyre 15 napja van) még lehetősége a Megrendelőnek elállni, mely esetben a megfizetendő szolgáltatási díj nem behajtható.
Amennyiben Megrendelő Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetését követő napoktól kíván a szerződéstől elállni, a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza.
Pénz visszafizetési garancia kizárólag abban az esetben van, ha a Szolgáltató dönt úgy, hogy nem tudja legjobb ismerete szerint a Megrendelőt kiszolgálni.
A pénz visszafizetésre a Szolgáltató semmilyen másik esetben nem köteles.

 

A Megrendelő Ügyfél az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát, e-mailben.

Külföldi visszafizetés esetén a rendelt csomag/szolgáltatás pontos,feltüntetett árát térítjük vissza amely már tartalmazza  az utalás esetleges költségeit így lehetséges, hogy a Megrendelő nem a teljes árat kapja vissza a megadott bankszámlaszámára,hanem az utalási költség levonásával keletkezett összeget.

 

 

 

9.

A SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

 

 

Amennyiben a Megrendelő Ügyfél a szolgáltatás nyújtására irányuló, az ÁSZF. 5. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésére a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a Megrendelő személyében olyan váratlan körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a Megrendelő a megbízási díját elveszíti.

 

Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő az ÁSZF. 5. és 6. pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

 

Amennyiben a Megrendelő Ügyfél az 5. pontban meghatározott visszajelzési kötelezettségének nem tesz eleget több kérés ellenére sem, úgy a Szolgáltató dönthet úgy, hogy a FittestProgram Ügyfélklub  zárt Facebook csoport tagságot a Megrendelő Ügyféltől megvonja. Az online kommunikáció és támogatás abban az esetben része a Kolly.hu   szolgáltatásnak, amennyiben a Megrendelő Ügyfél a programot lelkiismeretesen végzi, a programban szereplő tanácsokat betartja és rendszeres visszajelzést ad az eredményeiről.

 

 

 

10.

ADATVÉDELEM

 

 

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.

 

 

 

11.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK/SZERZŐI JOGOK

 

 

A Weboldal; a Weboldalon található tájékoztató anyagok, információk; a weboldal logója; képei; bejegyzései és posztjai; valamint a Szolgáltató által rögzített videók vagy mentett élő bejelentkezések videós anyagai a Szolgáltató tulajdonát képezik, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magán vagy egyéb célú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Weboldalra, a Facebook oldalakra és Facebook csoportokban feltöltött dokumentumok, informáiók  más programban,csoportban  történő felhasználása nem engedélyezett, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készteni, bármilyen módon sokszorosítani, részben vagy egészében közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló E-book-ot írni, étrend tervezési szolgáltatást létrehozni.

 

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

 

Szolgáltató elhatárolódik azoktól az esetekből, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, másokat zavaró és sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen Weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

 

 

 

12.

Szavatosság

 

Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden szerzői jogi jogosultsággal a szolgáltatás működtetéséhez. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a szolgáltatás tárgyával kapcsolatosan harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely jelen ÁSZF és a Megállapodás teljesítését korlátozná vagy akadályozná.

 

 

 

 

13.

Kifogás

 

Megrendelő Ügyfél köteles a teljesítéssel kapcsolatos kifogásait, a Szolgáltatóval legkésőbb 30 napon belül e-mailben az alábbi e-mail címem megküldve közölni: kollydiet@gmail.com
 Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

 

 

14.

Felelősség

 

Megrendelő Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési Szabályzatban, valamint a Megállapodásban foglalt tilalmak és korlátozások megszegésével okozott minden kárt köteles megtéríteni Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő Ügyfél tevékenységére visszavezethetően Szolgáltatóval szemben bármilyen eljárás indul, vagy ennek veszélye fenyeget, Megrendelő Ügyfél köteles – a jogszabályok adta kereteken belül – Szolgáltató helyett helytállni, és biztosítani azt, hogy a Szolgáltatóval szemben eljárás ne induljon.

 

 

15.

WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

 

 

A Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogató részére. A Facebook Kolly fitness Blogja – illetve a Kolly.hu zárt csoportjaiba történő jelentkezés és az ott tartózkodás kötelezettséggel nem jár.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért, az ott fellelhető információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más weboldalak okoznak a Megrendelőnek.

 

 

 

16.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között, a szereplő e-mail címeken történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A Megrendelő Ügyfél felelőssége, hogy a megrendeléskor megadott e-mail cím helyes és a saját e-mail címe. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő Ügyfél által helytelenül, pontatlanul megadott adatokért.

 

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. {II. 26.} Korm. rendelet §18. szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

 

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben – akár kiegészítő – értelmezés révén az a szabályozás érvényes, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi ok miatt lehetetlen lenne, a Felek kötelezik magukat arra, hogy olyan kiegészítő megállapodást kötnek, amely a semmissé vált szabályozás céljának a leginkább megfelel. E rendelkezés megfelelően érvényes az ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetlegesen felmerülő szabályozási hézagokra is.

 

Szolgáltató a jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja. Szolgáltató az ÁSZF változásait azok hatályba lépését megelőzően közzéteszi, és a változásról a Megrendelő Ügyfél részére tájékoztatást küld.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

 

 

 

feher04.png

 

Rendelési szerződés további pontjai

 

- Az étrendet és edzésterveket mindenki saját felelősségére használja.
 

-Ha bármilyen adatot, információt betegséget eltitkoltál azért felelősséget nem tudunk vállalni.
 

-Ha valamilyen ételt nem jelöltél meg kihagyott tételként és rendelésedet már elkészítettük utólag nem áll módunkban változtatni. Pénz-visszafizetésre ilyen esetben nincs lehetőség.
 

-Meglévő étrend korrigálás - átírás  plusz költség ellenében történik. (40% kedvezménnyel)
KUPONKÓD: KORRIGALAS

- A  kiküldött étrend és edzésterv egyedi azonosítóval van ellátva, publikálás/terjesztése/továbbküldése tilos. Az azonosító alapján az étrend jogtalan terjesztéséért felelősségre vonható az érintett fél,  valamint az Ügyfélklub facebook csoporton belül elhangzó kommunikáció terjesztése és onnan mentett videók/bejegyzések terjesztése, továbbítása jogi lépéseket von maga után. (Lásd ASZF )


 

- Mindenféle étrend és/vagy edzésterv megkezdése előtt a kliens saját felelőssége  és érdeke, hogy konzultáljon  egy megfelelő orvossal arról, hogy az étrend és/vagy edzésterv bármely eleme a számára  bármely okból ellenjavallt-e.
Az étrend és/vagy edzésterv követése egyéni felelősségre történik.

 


-Kijelentjük,hogy a számlázáshoz szükséges személyes adatokat bizalmasan kezeljük, nem adjuk ki harmadik fél számára és ezt elvárjuk ügyfeleink részéről is.

 

-Átutaláskor kérjük feltüntetni a közleménybe a neved, azt a neve amit a rendelési űrlapra is feltüntettél, ennek hiányában utalásodat nem tudjuk azonosítani és névtelen utalásokért felelősséget nem vállalunk.

 

- Ha átutaltad az összeget, de  mi nem kaptuk meg és nem küldtünk erről visszaigazoló e-mailt, a befizetést kizárólag az átutalás igazolásával tudod igazolni, így kérjük a bizonylatot tartsd meg addig, amíg nem kapsz tőlünk visszaigazoló e-mailt.

 

- A program során beleegyezel, hogy a program elején (amikor rendelésed megkapod) és a végén képet kell küldened számunkra, hogy lássuk mennyit változol és milyen teendők várnak még ránk a közös munkába. Ennek elmulasztása esetén az ügyfélklubból kizárhatunk.

 

-Az edzéstervet és a programot mindenki saját felelősségére használja.
Bemelegítés és nyújtás hiányában keletkezett esetleges sérülésekért felelősséget nem tudunk vállalni.

 

- Ügyfeleinknek maguknak kell gondoskodniuk a feltüntetett élelmiszerek beszerzéséről, sajnos reklamációt nem fogadunk el külföldön nem forgalmazott termékek miatt illetve vidéken nem beszerezhető élelmiszerek miatt sem.
 

- Ha néhány élelmiszer nem beszerezhető tartózkodási helyeden, vagy nem szereted azt ezen az űrlapon tudod jelezni , az étrend és edzésterv kiküldése után már  nincs pénz visszafizetési garancia.
 

- Szakembereink és ügyfeleink közti hivatalos  kapcsolattartás a kollydiet@gmail.com -email címen vagy az Ügyfélklub facebook csoportban lehetséges,  ezért szakembereink facebook üzenetekre /instagram vagy más közösségi oldalon beérkezett üzenetekre nem kötelesek válaszolni.

 

- Étrend és edzésterv nem csomagban való rendelése esetén automatikusan 8 hét fejlődés követésre jogosultak rendelőink 4 hetente online konzultáció formájában azaz összesen  kétszer.

Csomagba rendelés esetén a megadott intervallum (pl: 3-5-7 hónap) áll ennek rendelkezésére 3 -4 hetente.

Az idő túllépése után szakembereink nem kötelesek a levelekre,kérdésekre válaszolni.

 

- Kérjük ügyfeleinket, hogy 4 hetente jelentkezzenek nálunk kontrollra és a  4 hét alatt felmerülő kérdéseket itt tegyék fel ne naponta különböző e-mailek formájában a káosz elkerülése végett.

 

-  Az ügyfélklub csoportba a tagság Örökre szól.

Ezt felfüggeszteni módunkban áll akkor, ha a kliens nem tud viselkedni, nem együttműködő ,ellenszenves , megsérti a szakembereinket illetve más csoporttaggal  szemben  fellép konfliktus adódik  vagy  reklám céljából tartózkodik a csoportban.

 

- Ügyfeleinknek a rendelés kiküldés után EGY HÉTEN BELÜL  képet kell küldeniük magukról a megadott paraméterek alapján, illetve a fejlődés követés alatt folyamatosan, hogy lássuk  a fejlődést és milyen közös munkánk lesz még a célig.

-  Az ügyfeleink fejlődési fotóit (előtte- utáni fotók) név, arc kitakarásával a személy beazonosítatlanná tétele után referenciaként használhatjuk.

 

- A rendelés leadása után 3-5 munkanapon belül munkatársaink felveszik veled a kapcsolatot e-mailen keresztül.

Az onnan számított fizetési határidő 15 nap. Ez nagyon fontos hiszen adataidat 15 napig tároljuk ,utána a rendszerünkből törlésre kerül így aki ezt meghaladottan teljesíti a fizetési kötelezettségeket nem tudjuk beazonosítani és ezért felelősséget nem tudunk vállalni. Pénz visszafizetési garancia nincs.

 

- A részletes kérdőívben adataid  elküldés után már nem lesz lehetőséged javítani, korrigálni  így kérünk pontosan add le.

 

Kizáró okok amiért nem tudjuk vállalni az edzésterv kiállítását:

- Szoptatás, terhesség
- Epilepszia
- sérv
- 18 évet be nem töltött életkor
-Komoly műtéti beavatkozás előtt / után vagy (pld. Szívműtét, szervátültetés..)
- Olyan mozgásszervi betegség, amely speciális gyógytornát, gyakorlatokat igényel
-Komoly betegség miatt kórházi kezelés vagy orvosi felügyelet alatt állsz

 

 

Kizáró okok amiért nem tudjuk vállalni az étrend kiállítását:

- Szoptatás, terhesség
- Glutén, laktóz,tejfehérje vagy tojás allergia esetén

- Húsmentes étrend igénylés ( vega, vegetáriánus)
-Komoly betegség miatt kórházi kezelés vagy orvosi felügyelet alatt állsz
- 18 évet be nem töltött életkor
-Komoly műtéti beavatkozás előtt / után vagy (pld. Szívműtét, szervátültetés..)
-Hiányzó szerv (pl vese) esetén vagy fordított mellkasi/hasi szervek esetén
-Cukorbetegség
- Keresztallergia, hisztamin érzékenység
-Autoimmun betegség
-Köszvény esetén
- Inzulinrezisztencia esetén
- Hormonális betegség, hormonkezelés ( kivéve pajzsmirigy alul-és felülműködés, hiszen ezek  megfelelő étrenddel és életmóddal nagy eséllyel javíthatók. )

 

Ha egyéb betegség áll fenn kérjük  rendelés leadása és fizetése előtt konzultálj szakembereinkkel, hogy tényleg tudják-e vállalni az étrended megírását hiszen figyelmetlenségedből adódó ilyen esetben való fizetés visszautalására  nincs lehetőség.
kollydiet@gmail.com

 

 

feher04.png

Irányadó jog:

Jelen Üzletszabályzatra a Magyar Köztársaság jogszabályai, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Üzletszabályzat módosítása:

 Az Üzemeltető jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

 

Érvényeség kezdete: 2017.06.09